Jak stworzyć nowy projekt kalendarza?

 1. Wejdź w edycję produktu

 2. Przejdź do zakładki Wizard

 3. Wybierz przycisk Dodaj projekt

 4. W oknie Dodaj projekt określ wymiary projektu (podając rozmiar brutto, ze spadami) i linie cięcia. Zatwierdź je, klikając przycisk Dodaj projekt.

 5. W nowym oknie otworzy się Kreator projektów. Zakładki znajdujące się w lewym górnym rogu ekranu pozwolą Ci dodać elementy, które chcesz umieścić w tworzonym przez siebie szablonie, np. ramki, zdjęcia czy pola tekstowe.

 6. Dla stworzenia kalendarza najistotniejsza jest zakładka Kliparty, w której znajduje się kalendarium. Przeciągnij je do przygotowywanego projektu.

 7. Kliknij kalendarium w projekcie, aby aktywować jego ustawienia. Teraz możesz dowolnie je zwiększać lub zmniejszać, przesuwać, zwężać i rozszerzać - podobnie jak inne obiekty w Kreatorze. Aktywizacja obiektu kalendarium uruchamia pasek narzędzi jego edycji u góry ekranu. Po określeniu rozmiaru i położenia kalendarium, kliknij ikonę opcji, aby zmienić jego wygląd.

 8. Eksperymentuj z opcjami takimi jak grubość i kolor obramowania, rozmiar czcionki, kolor tekstu i komórek dni o różnym charakterze, a także ich przezroczystość - aby osiągnąć zadowalający efekt. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.

 9. Po określeniu parametrów wizualnych kalendarium możesz zdefiniować również inne ustawienia dostępne dla obiektów w Kreatorze, czyli np. cień albo usytuowanie względem innych elementów, a także założyć odpowiednie blokady - wszystkie te opcje dostępne są w pasku narzędzi edycji kalendarium u góry ekranu.

 10. Na koniec warto umieścić w projekcie pole tekstowe z nazwą miesiąca. Wystarczy wpisać dowolny tekst oraz określić jego wygląd i położenie, a następnie kliknąć ikonę Aktywnego Obiektu na pasku narzędzi tekstowych.

 11. Zaznacz opcję Nazwa miesiąca w kalendarzu, a następnie kliknij Zapisz. Dzięki temu wprowadzony przez Ciebie tekst będzie się zmieniał automatycznie dla każdego kolejnego miesiąca.

 12. Kiedy Twój projekt jest gotowy, kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu ekranu. Dla pewności możesz uprzednio ściągnąć podgląd właśnie stworzonego projektu w formacie PDF.

  UWAGA: Tworząc projekt kalendarz, należy pamiętać aby miał on zawsze tylko dwie strony, tytułową oraz z kalendarium – umieszczenie kalendarium w projekcie automatycznie wygeneruje odpowiednią ilość stron (będą widoczne od strony Klienta).

 13. Po zapisaniu projektu okno Kreatora zostanie zamknięte, a miniatura szablonu będzie widoczna w zakładce Wizard. Nie zapomnij dokonać zapisu wprowadzonych zmian, klikając przycisk Zapisz w prawym górnym rogu ekranu Panelu.

Dodatkowe materiały szkoleniowe