Jak skonfigurować integrację kreatora z serwisem Facebook

Uwaga! Funkcja jest dostępna od wersji 5.8 MnumiWizard
 1. Zaloguj się do serwisu Facebook.
 2. Otwórz stronę: https://developers.facebook.com/
 3. Zarejestruj swoje konto jako Developer
 4. Po rejestracji wybierz: My Apps na górze strony.
 5. Kliknij Create new app, wybierz aplikację WWW, nazwij swoją aplikację i Create New Facebook App ID
 6. Wypełnij wymagane informacje. Adres strony jest bardzo ważny i musi być zgodny z adresem kreatora.
Uwaga! Aplikacja musi posiadać dostęp do zdjęć użytkownika. W ustawianiach aplikacji FB należy wybrać ‘user_photos’.
 1. Po ponownym otwarciu: My Apps, aplikacja powinna być widoczna w liście aplikacji. Kliknij ją, aby móc poznać swój App ID i Secret Key, wymagane do integracji z kreatorem.

 2. App ID i Secret Key należy zapisać w pliku konfiguracyjnym kreatora. Przykładowo:

  facebook[app_id] = 'APP_ID'
  facebook[app_secret] = 'SECRET_KEY'
  
 3. Po wprowadzeniu zmian należy wyczyścić pamięć podręczną kreatora wywołując komendę:

  /usr/share/mnumi/mnumiwizard/app/console cache:clear --env=prod
  

Możliwe problemy

Integracja została skonfigurowana, ale po kliknięciu w przycisk: “Dodaj swoje zdjęcia z Facebook” nic się nie dzieje

Upewnij się, że Twoja aplikacja została zweryfikowana przez Facebook.

Jeżeli tak nie jest, testowy użytkownik który chce skorzystać z funkcji, musi zostać dodany do listy testerów w Panelu aplikacji w serwisie Facebook.