W jaki sposób pobrać najnowszy wygląd z mojej strony do sklepu Mnumi?

Informacja o stronie wzorcowej, przechowywana jest w pliku konfiguracyjnym.

Plik konfiguracyjny

W przypadku głównego sklepu plikiem konfiguracyjnym jest /etc/mnumi/mnumishop/app.yml. Kolejne sklepy mają ścieżkę: /etc/mnumi/mnumishop-mu/[ID]/app.yml, gdzie [ID] jest kolejnym numerem sklepu.

Informacje dotyczące wyglądu zewnętrznego zaczynają się od słowa proxy:

​proxy:
  server:
    frontpage: "/products?x=y"
  external_path: "http://mnumi.com"
  content_area: "#content-area"

Należy tu podmienić wartości w cudzysłowach, gdzie:

 • server/frontpage: określa pełną ścieżkę do Wzorcowej Strony, z której ma

  być pobierany wygląd (zaczynając od znaku: “/”).

 • external_path: określa nazwę domeny do Serwisu Drukarni (zaczynając od

  ‘http’, bez znaku “/” na końcu)

 • content_area: identyfikator znacznika HTML-owego, określającego Obszar

  Sklepu w który jest umieszczana strona

Odświeżanie pliku z wyglądem

Po zmianie w konfiguracji, należy pobrać najnowszy wygląd. W przypadku gdy jest to główny sklep, wpisując:

/usr/share/mnumi/mnumishop/symfony mnumi:layout
Page "http://mnumi.com/contact/" imported succesfull.

Gdy korzystamy z wielu sklepów, wpisując:

/usr/share/mnumi/mnumishop-mu/[id]/symfony mnumi:layout
Page "http://mnumi.com/contact/" imported succesfull.