PayU zwraca mi komunikat błędu - co mam zrobić?

Jeżeli PayU zwróci stronę o treści:

Niestety, płatność niemożliwa. Proszę skontaktować się z administratorem w celu jej potwierdzenia

należy sprawdzić co jest przyczyną problemu.

Strona ta jest otwierana gdy PayU wykryje jakieś problemy, które uniemożliwiają rozpoczęcie płacenia.

Aby zdiagnozować problem, należy zweryfikować wyświetlony kod błędu z poniższą tabelą:

W przypadku, gdy system nie wyświetli numeru, należy w adresie strony znaleźć parametr “error=123456”, gdzie zamiast numeru 12345 pojawi się kod błędu

Kody błedów PayU

Wartość Opis
100 brak lub błędna wartość parametru pos_id
101 brak parametru session_id
102 brak parametru ts
103 brak lub błędna wartość parametru sig
104 brak parametru desc
105 brak parametru client_ip
106 brak parametru first_name
107 brak parametru last_name
108 brak parametru street
109 brak parametru city
110 brak parametru post_code
111 brak parametru amount (lub/oraz amount_netto dla usługi SMS)
112 błędny numer konta bankowego
113 brak parametru email
114 brak numeru telefonu
200 inny chwilowy błąd
201 inny chwilowy błąd bazy danych
202 POS o podanym identyfikatorze jest zablokowany
203 niedozwolona wartość pay_type dla danego pos_id
204 Podejrzana metoda płatności (wartość pay_type) jest chwilowo zablokowana dla danego pos_id, np. przerwa konserwacyjna bramki płatniczej
205 kwota transakcji mniejsza od wartości minimalnej
206 kwota transakcji większa od wartości maksymalnej
207 przekroczona wartość wszystkich transakcji dla jednego klienta w ostatnim przedziale czasowym
208 POS działa w wariancie ExpressPayment lecz nie nastąpiła aktywacja tego wariantu współpracy (czekamy na zgodę działu obsługi klienta)
209 błędny numer pos_id lub pos_auth_key
212 próba utworzenia transakcji częściej niż raz na minutę - dla nieaktywnej firmy
500 transakcja nie istnieje
501 brak autoryzacji dla danej transakcji
502 transakcja rozpoczęta wcześniej
503 autoryzacja do transakcji była już przeprowadzana
504 transakcja anulowana wcześniej
505 transakcja przekazana do odbioru wcześniej
506 transakcja już odebrana
507 błąd podczas zwrotu środków do klienta
599 błędny stan transakcji, np. nie można uznać transakcji kilka razy lub inny, prosimy o kontakt
999 inny błąd krytyczny - prosimy o kontakt