Statusy punktów lojalnościowych

Każdemu użytkownikowi po opłaceniu zamówienia naliczają się punkty lojalnościowe. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości klient ma możliwość opłacenia nimi zamówienie.

Aby sprawdzić daną ilość punktów lojalnościowych użytkownika, należy podjąć następujące kroki:

  1. Zalogować się do Panelu
  2. Wejść w Firma / Użytkownicy
  3. Wejść na danego użytkownika, któremu chcemy sprawdzić ilość naliczonych punktów
  4. Po prawej stronie wybrać zakładkę Punkty lojalnościowe użytkownika

Co oznaczają poszczególne statusy?

  • Nowe - są to punkty uzyskane w momencie wystawienia faktury danemu użytkownikowi
  • Zaakceptowane - są w momencie, gdy użytkownik opłacił fakturę w terminie
  • Użyte - punkty, którymi użytkownik opłacił swoje zamówienie
  • Stracone - to takie, które dany użytkownik stracił, przez nieopłacenie faktury na wyznaczony czas