Kategorie produktów

Jak dodać nową kategorię produktów?

  1. Wejdź w zakładkę Konfiguracja / Produkty
  2. Po prawej stronie ekranu wyświetli się Lista kategorii
  3. Aby dodać kategorie naciśnij szary przycisk Dodaj kategorię
  4. W oknie Dodaj kategorię wpisz nazwę nowej kategorii, jeśli zachodzi taka potrzeba wybierz kategorię nadrzędna dla tworzonej kategorii i zdjęcie, które będzie widoczne w sklepie przy wyświetlaniu dodawanej kategorii.
  5. Zatwierdź, klikając przycisk Dodaj kategorię

Jak usunąć istniejącą kategorię produktów?

  1. Wejdź w zakładkę Konfiguracja / Produkty
  2. Po prawej stronie ekranu wyświetli się “Lista kategorii”
  3. Obok nazwy kategorii znajduje się przycisk usuń - symbol czerwonego krzyżyka
Jeśli przy nazwie danej kategorii nie ma czerwonego krzyżyka, oznacza to, że wciąż istnieją produkty lub podkategorie utworzone w jej ramach. Aby skasować kategorię, należy przenieść produkty do innej kategorii lub usunąć wszystkie znajdujące się tam produkty.