Jakie informacje zawarte są na karcie technicznej?

Karta techniczna jest bardzo ważnym elementem w drukarni, gdyż zawiera niezbędne informacje dla drukarza dotyczące zamówienia, jak jest dowodem jego złożenia oraz wykonania.

Informacje zawarte na karcie technicznej

 • Logo - logo Państwa sklepu
 • Pod logiem - znajduje się numer zamówienia, z czego się składa (nazwa produktu), dokładna data i godzina złożenia zamówienia oraz informacja w jakiej paczce się znajduje, a także kiedy dana paczka została utworzona.
 • Kod kreskowy - kod ten potrzebny jest w drukarni, do określenia statusu danego zamówienia. Jeżeli zamówienie jest przekazywane np. z realizacji do introligatorni, drukarz za pomocą czytnika skanuje dany kod, dzięki czemu w systemie zamówienie zmienia swój status.
 • Pod kodem kreskowym - znajduje się podgląd danego zamówienia w formie miniaturki. Zawarta jest również nazwa pliku oraz format pod jakim się znajduje. W przypadku dużej ilości plików na karcie nie będzie już widać podglądów, będą pod postacią np. +5 plików, jednakże reszta potrzebnych informacji będzie opisana. Istnieje również możliwość dopisania uwag do każdego z plików, które również będą tam zawarte.
 • Klient - informacje o kliencie składającym zamówienie. W ich skład wchodzi Imię oraz Nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwa firmy, z którą powiązany jest dany użytkownik oraz saldo jego konta (jeżeli jest na minusie, to znaczy, że ma nieopłacone faktury)
 • Uwagi klienta - są to przypominajki do użytkownika. Do każdego użytkownika istnieje możliwość dodania przypominajek, które będą widoczne przy każdym zamówieniu oraz podczas każdego wejścia na danego użytkownika. Dzięki nim nie umknie Państwu żadna uwaga dotycząca danego klienta.
 • Uwagi do zlecenia - przy każdym zamówieniu jest możliwość zawarcia dodatkowych informacji dotyczących zamówienia. Można w nich zawrzeć uwagi w takich przypadkach, gdy klient zadzwoni z prośbą o zmianę danych w zamówieniu, bądź prosi o inne dodatkowe opcje.
 • Druk - znajdują się tam wszelkie informacje niezbędne dla drukarzy. Są to między innymi ilość stron, rodzaj nakładu, formatu, papieru, bądź zadruku, kolorystyka lub rodzaj podłoża.
 • Wykończenie - wszystkie wykończenia do produktu, jakie klient wybrał podczas zamawiania.
 • Wysyłka - znajduje się tam rodzaj wysyłki wybrany przez klienta. W przypadku kuriera, bądź poczty zawarty tam będzie również adres danego klienta do wysyłki.
 • Faktura - dana ramka zawiera wszystkie dane potrzebne do wystawienia faktury, tj. Imię i Nazwisko, dokładny adres oraz NIP klienta.
 • Płatność - przedstawiona jest tam metoda płatności wybrana przez klienta, a ustalona przez Państwa oraz cena za dane zamówienie podana w netto oraz brutto.
 • Handlowiec/Grafik - znajduje się tam kalkulacja grafika/handlowca podana w formie obliczenia płacy za godzinę, oczywiście w przypadku, gdy osoba ta ingerowała w dane zamówienie.
 • Na samym dole - podana jest data i godzina wydruku karty technicznej, przez kogo została wydrukowana oraz z jakiej wersji systemu została wygenerowana.

Przykład karty technicznej

../_images/karta-techniczna.jpg