Jaka jest różnica miedzy klientem a użytkownikiem?

Użytkownik

Użytkownikiem jest człowiek - czyli fizyczna osoba, która loguje się do systemu. Posiada ona w systemie takie dane jak:

  • Imię i nazwisko

  • E-mail

  • Dane potrzebne do logowania (takie jak nazwa użytkownika oraz hasło)

    Użytkownikiem jest również pracownik biurowy, któremu możesz nadawać grupy uprawnień. Aby dowiedzieć się jak to zrobić zobacz stronę: Jak mogę dodać lub zmienić grupy uprawnień użytkownika?

Klient

Klientem najczęściej jest jakieś przedsiębiorstwo, które może mieć np. kilku pracowników. System przechowuje ich dane potrzebne do wystawienia faktury, podpisane z nimi umowy i połączonych z nimi użytkowników.

W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć że dane klienta i użytkownika będą takie same - na przykład gdy użytkownik zamawia coś dla siebie samego lub gdy użytkownik prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą.