Jak zmienić szablony nazw dokumentów księgowych?

MnumiPanel oferuje możliwość zmodyfikowania generowanej nazwy dokumentów księgowych. Domyślnie są one generowane wg następujących szablonów:

Domyślny szablon Nazwa dokumentu księgowego
INVOICE/mm/yy/{number} wzór nazwy faktury
CORRECTION/mm/yy/{number} wzór nazwy korekty faktury
PRELIMINARY/mm/yy/{number} wzór nazwy faktury proforma
RECEIPT/mm/yy/{number} wzór nazwy paragonu

Gdzie dostępne wartości, to:

 • yy - pełny rok, np.: 2015
 • y - skrócony rok, np.: 15
 • mm - miesiąc dwucyfrowo, gdy miesiąc < 10 - z zerem na początku, np.: 04 (kwiecień), 10(październik)
 • {number} - numer kolejnej faktury danego typu (oddzielna numeracja dla paragonów, proform, faktur, korekt)
 • {number:5} - numer kolejnej faktury danego typu, ale z wymuszeniem 5 cyfr w numeracji np.: 00007, 12345, 02345

Aby zmienić domyślny szablon wybranej nazwy:

 1. Wejdź w Konfiguracja / Konfiguracja ogólna
 2. Wybierz kategorię Finanse
 3. W sekcji Faktura, dostosuj wybrane przez siebie pole do zmiany:
  • Wzór nazwy faktury
  • Wzór nazwy korekty faktury
  • Wzór nazwy faktury proforma
  • Wzór nazwy paragonu