Jak zmienić nazwę pliku pobieranego z zamówienia?

Uwaga! Funkcja jest dostępna od wersji 5.0 MnumiPanel

W widoku zamówienia każdy załączony plik można pobrać. Format jego nazwy można też w pewnym stopniu dostosować.

Pliki domyślnie pobierane są w następującym formacie (nie dotyczy to instalacji stworzonych przed wydaniem wersji 5.0):

{orderId}_{quantity}_{filename}

gdzie pola te oznaczają:

Znacznik Opis działania
{id} identyfikator pliku
{quantity} ilość kompletów
{orderId} numer zamówienia
{filename} nazwa pliku
{printsNumber} liczba odbitek (parametr możliwy do modyfikowania w zamówieniu, tylko gdy licencja zawiera odpowiedni moduł)

W przypadku chęci zmodyfikowania formatu nazwy pobieranego pliku, należy do pliku konfiguracyjnego:

/etc/mnumi/mnumicore3/app.yml

wprowadzić następujący wpis:

file:
  download_format: "{orderId}_{quantity}_{filename}"

odpowiednio dostosowując format za pomocą podanych znaczników, czy innych znaków.

Po zmianie konfiguracji, należy wyczyścić pamięć podręczną:

mnumi cache-clear