Jak zmienić cennik dla pojedynczego zamówienia?

Otwórz wybrane zamówienie i odszukaj pole Cennik dla zamówienia w części kalkulacyjnej, po prawej stronie ekranu. Na rozwijanej liście wyboru zaznacz, według którego z cenników ma zostać rozliczone dane zamówienie.

Zapisz wprowadzone zmiany, klikając odpowiedni przycisk w prawym górnym rogu ekranu.

Cena dla Klienta będzie liczona w specjalny sposób tylko w przypadku tego jednego zamówienia (czasem warto upewnić się, że Klient jest tego świadomy). Zmiany cennika dla wszystkich kolejnych zamówień danego Klienta należy dokonać w jego profilu.