Jak zmienić adresata treści powiadomień dla Klienta?

  1. Wejdź w zakładkę Konfiguracja / Konfiguracja ogólna
  2. Po prawej stronie ekranu w panelu Konfiguracja w zakładce Powiadomienia możesz zmienić adres e-mail nadawcy powiadomień i wyświetlana w mailu nazwę nadawcy wiadomości
  3. Wybierz przycisk Zapisz, znajdujący się w górnej, prawej częsci ekranu