Jak wyliczane są wartości na fakturze?

Faktury w systemie Mnumi zawsze liczone są od wartości netto.

Wyszczególnienie elementów na fakturze

Poniższa tabela przedstawia poszczególne elementy na fakturze i sposób ich liczenia:

Sekcja Nazwa elementu Wzór
Pozycja na fakturze Wartość netto Ilość * Cena netto = Wartość netto
Cena po rabacie Wartość netto - kwota rabatu = Cena po rabacie
Wartość VAT Cena po rabacie * VAT% = Wartość VAT
Wartość brutto Cena po rabacie + Wartość VAT = Wartość brutto
Razem Wartość netto Wartość netto pozycji 1 + Wartość netto pozycji 2 + ... = Suma wartości netto
VAT VAT pozycji 1 + VAT pozycji 2 + ... = VAT
Wartość brutto Wartość brutto pozycji 1 + Wartość brutto pozycji 2 + ... = Suma wartości brutto

Przykład

Lp. Nazwa towaru Ilość Cena netto Wartość netto Kwota rabatu Cena po rabacie VAT % Wartość VAT Wartość brutto
1 Produkt A 1 1,92 1,92 0,00 1,92 23 0,44 2,36
2 Produkt B 1 1,44 1,44 0,57 0,87 23 0,20 1,07
  RAZEM 3,36 0,57 2,79   0,64 3,43
  Wartość netto 2,79
VAT 0,64
Wartość brutto 3,43

Dlaczego na fakturach Mnumi nie jest pokazywana cena jednostkowa

W przypadku, gdy wartość użyta do wyliczenia ceny, będzie miała 3 miejsca po przecinku, to matematycznie suma/różnica/iloczyn/iloraz również może mieć trzy miejsca po przecinku.

W takim wypadku może się zdarzyć (przy większych ilościach), że po zaokrągleniu, różnica w liczeniu może wyjść nawet i w złotówkach.

W chwili obecnej, gdy podana jest już wyliczona kwota netto, to jest ona zaokrąglona po wyliczeniach i nie ma straty. W przypadku, gdyby podawać kwotę jednostkową (która może być podana w wartości mniejszej od grosza), kwoty po wyliczeniach mogą się różnić (bo na fakturze nie będą uwzględniane wartości z 3 miejsc po przecinku, a te po zaokrągleniu).

Przykład

Cena za sztukę: 0.275

Ilość sztuk: 200

Liczenie z ceny jednostkowej na fakturze

Zaokrąglenie jest wymagane ustawowo do góry.

Na fakturze podawana jest ilość: 200 i cena jednostkowa = 0,28

200 * 0,28 = 56 zł

Liczenie z ceny netto już wyliczonej

Na fakturze podawana jest ilość 1 i cena netto = 55

200 * 0,275 = 55 zł

W przypadku zastosowania wyświetlania ceny jednostkowej:

Klient w podsumowaniu zamówienia (które nie jest dokumentem księgowym) dostał informację o zapłaceniu: 55 zł, natomiast fakturę otrzymał na 56 zł.