Jak wyłączyć możliwość dołączania plików do produktu?

Dodając produkt w systemie MnumiPanel możesz wyłączyć opcję dodawania plików. Opcja ta jest przydatna np. gdy w konkretnym produkcie chcemy aby klient korzystał tylko z kreatora (ang. Wizard).

Opcja załączania pliku w zamówieniu wybranego produktu jest domyślnie włączona. Klient wchodząc w sklepie w produkt widzi możliwość dodawania pliku.
  1. Wejdź w edycję wybranego produktu
  2. W zakładce Informacje ogólne odznacz pole wyboru Dodawanie plików dostępne na stronie zamawiania produktu (Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala klientowi na dodawanie w własnych plików)