Jak ustawić treść dla powiadomień mailowych oraz SMS?

System obsługuje dwa typy powiadomień: mailowe oraz SMS.

Powiadomienia mailowe wysyłane są bezpośrednio z serwera (przy użyciu lokalnego serwera poczty), bądź protokołu SMTP (mechanizm dostępny od wersji 4.30 MnumiPanel: PAN-2406). Dowiedz się jak skonfigurować powiadomienia email

Powiadomienia SMS’owe korzystają z bramki SMS (WebAPI): http://powiadomieniasms.pl/ Dowiedz się jak skonfigurować powiadomienia sms

Ustawianie powiadomień

 1. Wejdź w zakładkę Konfiguracja / Powiadomienia
 2. Aby dodać nowe powiadomienie wybierz przycisk Dodaj
 3. W oknie Stwórz powiadomienia wypełnij wszystkie pola i wybierz przycisk Zapisz znajdujący się w górnym, prawym rogu ekranu
 4. Możesz również edytować istniejące powiadomienie - służy do tego ikonka z symbolem ołówka, która znajduje się po prawej stronie ekranu, w tym samym wierszu co tytuł powiadomienia, który chcesz edytować
 5. Aby usunąć istniejące powiadomienie wybierz ikonę czerwonego krzyżyka, znajdującą się po prawej stronie ekranu w tym samym wierszu co tytuł powiadomienia, które chcesz usunąć​

Dostępne znaczniki w powiadomieniach

Nazwa Dotyczy Kiedy wysyłane Dostępne znaczniki
Kalkulacja MnumiShop Dla użytkownika zalogowanego, gdy tworzona jest kalkulacja
 • {{ calculation }}
 • {{ shopHost }}
 • {{ shopUrlOrderPreview }}
 • {{ date }}
MnumiPanel Gdy tworzona jest kalkulacja dla Klienta
Kalkulacja bez logowania MnumiShop Dla użytkownika niezalogowanego, gdy tworzona jest kalkulacja
 • {{ calculation }}
 • {{ date }}
Paczka gotowa MnumiPanel Gdy odkładamy ostatnie zamówienie w Paczce, system wysyła powiadomienie do użytkowników zamówień  
Rejestracja MnumiShop Gdy użytkownik tworzy nowe konto  
Zakup MnumiShop Gdy użytkownik przeszedł do Podsumowania i potwierdził je
 • {{ orderColl }}
 • {{ createdAt }}
 • {{ paymentType }}
 • {{ deliveryType }}
 • {{ deliveryGrossPrice }}
 • {{ totalGrossPrice }}
 • {{ companyName }}
Nowe zamówienie MnumiPanel Gdy pracownik drukarni odznaczy przekaże zamówienie do realizacji (zmieni status z: Nowe zamówienie na Do realizacji)
 • {{ orderId }}
 • {{ orderName }}
Zgubione hasło MnumiShop Kiedy skorzysta z funkcji Przypominania hasła
 • {{ passwordTokenLink }}
Zaproszenie klienta MnumiPanel Gdy pracownik drukarni wyśle zaproszenie do skorzystania z systemu
 • {{ companyName }}
 • {{ shopLoginUrl }}
 • {{ login }}
 • {{ password }}

Dodawanie warunków w treści powiadomienia

W wersji 5.5 MnumiPanel wprowadzona została możliwość podawania warunków do treści powiadomienia. Umożliwia to dynamiczne wpływanie na ostateczną treść.

Przykładowy warunek określa się w następujący sposób:

{% if WARUNEK %}
TREŚĆ
{% endif %}

Można też podać dodatkowe warunki:

{% if WARUNEK %}
TREŚĆ
{% elseif INNY_WARUNEK_JEŻELI_POPRZEDNI_NIE_JEST_SPEŁNIONY %}
INNA TREŚĆ
{% endif %}

Jeżeli warunek ma zostać spełniony tylko w jednej sytuacji, a w pozostałych treść ma być inna można uprościć powyższy kod do:

{% if WARUNEK %}
TREŚĆ
{% else %}
INNA TREŚĆ
{% endif %}

Jako WARUNEK należy wpisać wyrażenie w formie:

NAZWA_ZNACZNIKA == 'Wartość znacznika'

Gdzie parametr: NAZWA_ZNACZNIKA jest nazwą znacznika z danego powiadomienia (czyli bez znaków: {{ i }}).

Przykład 1

Chcemy wybranego dnia wyświetlić dodatkową treść w powiadomieniu. Edytujemy powiadomienie którego zmiana ma dotyczyć.

W powiadomieniu mamy dostępny znacznik: {{date}}, a treść chcemy wyświetlić 24 lipca 2017 oraz 24 grudnia 2017. W treści więc wpisujemy:

{% if date == '24 lipca 2017' %}
Treść pojawi się 24 lipca 2017.
{% elseif date == '24 grudnia 2017' %}
Treść pojawi się 24 grudnia 2017.
{% endif %}

Przykład 2

Chcemy w wybranym sklepie wyświetlić inną treść niż jest w innych sklepach. Edytujemy powiadomienie którego zmiana ma dotyczyć.

W powiadomieniu mamy dostępny znacznik: {{shopHost}}, a chcemy dla sklepu zdefiniowanego adresem: http://sklep.twoja_domena.pl/ wyświetlić inną treść niż dla pozostałych sklepów. W treści powiadomienia więc wpisujemy:

{% if shopHost == 'http://sklep.twoja_domena.pl/' %}
Treść dotycząca sklepu z adresu: http://sklep.twoja_domena.pl/
{% else %}
Treść pojawi się w każdym innym sklepie
{% endif %}
Uwaga! Adres sklepu określany jest w zakładce: Konfiguracja / Klucze API. W edycji danego klucza API o typie Sklep.