Jak ustawić dla zamówienia, inną cenę niż liczy system?

MnumiPanel na bazie konfiguracji produktu ma możliwość automatycznego liczenia ceny każdego zamówienia.

W niektórych sytuacjach, pracownik biurowy może skorzystać z tzw. “blokady ceny”, aby ręcznie wprowadzić własne ceny.

Aby móc zablokować cenę, użytkownik korzystający z MnumiPanel musi mieć nadane uprawnienie “Blokowanie ceny”. Oznacza to, że co najmniej jedna z ról biurowych (np.: administrator, finanse, grafik), powinna mieć to uprawnienie zaznaczone.

W przypadku gdy uprawnienie zostało właśnie przypisane, użytkownik powinien się wylogować i zalogować ponownie.

Aby zmienić cenę w zamówieniu:

  1. Przejdź do edycji konkretnego Zamówienia
  2. W edycji zamówienia, w obszarze kalkulacja (żółta część ekranu) naciśnij przycisk przy polu Zablokuj cenę
  3. Możesz dowolnie zmienić etykiety i ceny dla każdego elementu zamówienia. Podczas zmiany ceny, z lewej strony mamy podgląd ceny wygenerowanej przez system.