Jak stworzyć zamówienie dla Klienta przez Panel?

  1. Znajdź Klienta, dla którego chcesz utworzyć zamówienie. Otwórz formularz edycji klienta.
  2. Kliknij znajdujący się po prawej stronie nazwy Klienta szary przycisk Dodaj zamówienie
  3. W wyświetlonym oknie Dodaj zamówienie wybierz przypisanego danemu Klientowi Użytkownika, aby w jego imieniu złożyć zamówienie. Z rozwijanej listy należy także wybrać zamawiany przez Klienta produkt.
  4. Następnie w sekcji Dodaj pliki dodaj ze swojego komputera pliki gotowe do wydruku lub stwórz je za pomocą narzędzia MnumiWizard
  5. W sekcji “Wypełnij zamówienie” określ szczegółowe parametry zamówienia.
  6. Opcjonalnie, w polu Kalkulacja po prawej stronie, możesz określić usługi dodatkowe .
  7. Aby utworzyć zamówienie, sprawdź czy wszystkie szczegóły zamówienia zostały prawidłowo wprowadzone i kliknij przycisk: Stwórz nowe zamówienie.

Utworzone przez Ciebie zamówienie ma teraz status NOWE i oczekuje na realizację.