Jak skonfigurować powiadomienia sms?

Aby ustawić powiadomienia SMS, należy się wpierw zarejestrować na stronie: http://www.powiadomieniasms.pl

Po założeniu konta oraz zalogowaniu, należy wejść w zakładkę Moje konto, następnie w ustawieniach, w połączeniach z serwisem kliknąć na swoją nazwę połączenia. Znajdują się tam wszystkie potrzebne informacje do konfiguracji SMS.

Bez wyłączenia powyższej strony z danymi, należy w nowej karcie otworzyć MnumiPanel. Następnie w Panelu trzeba wykonać poniższe kroki:

  1. Po zalogowaniu wejść w zakładkę Konfiguracja
  2. Kliknąć Konfiguracja ogólna
  3. Z listy znajdującej się po lewej stronie wybrać Powiadomienia

Znajduje się tam sekcja “PowiadomieniaSMS.pl” i rubryczki, w które należy przekopiować dane ze strony http://www.powiadomieniasms.pl ze swojej nazwy połączenia, którymi są:

  • Klucz publiczny (PubKey)

  • Klucz prywatny (PrivKey)

  • Identyfikator połączenia (IDconn)

    Uwaga! W przypadku gdy w konfiguracji powiadomień nie można znaleźć sekcji PowiadomieniaSMS.pl, należy upewnić się, że aktualna licencja Mnumi umożliwia ich wykorzystanie.