Jak skonfigurować powiadomienia email?

Aby ustawić powiadomienia E-Mail należy wykonać poniższe kroki:

 1. Po zalogowaniu do MnumiPanel wejść w zakładkę Konfiguracja
 2. Kliknąć Konfiguracja ogólna
 3. Z listy znajdującej się po lewej stronie wybrać Powiadomienia

Znajduje się tam sekcja “E-Mail” i podstawowe ustawienia jak:

 • Włącz domyślne powiadomienia email
 • Email nadawcy
 • Nazwa nadawcy
 • Metoda transportu powiadomienia

Czym się różnią metody transportu powiadomienia?

Domyślną metodą transportu jest wykorzystanie lokalnego serwera poczty. Oznacza to, że poczta z podanym adresem e-mail, jest wysyłana bezpośrednio przez serwer na którym znajduje się Mnumi.

Drugą metodą transportu (wprowadzoną w wersji 4.30 MnumiPanel) jest wykorzystanie protokołu SMTP do wysyłania poczty z podanej skrzynki.

Po wybraniu tej metody i zapisaniu, pojawi się formularz gdzie będzie można określić szczegóły połączenia z daną skrzynką pocztową. Dostępne pola to:

 1. Adres serwera SMTP

  Adres serwera odpowiadający za wysyłanie poczty

 2. Port serwera SMTP

  Port pod którym serwer poczty się komunikuje

 3. Szyfrowanie

  Czy połączenie z serwerem ma być szyfrowane (zależne od ustawień serwera SMTP):

  • Brak szyfrowania
  • Szyfrowanie SSL
  • Szyfrowanie TLS
 4. Uwierzytelnienie

  Czy serwer poczty wymaga uwierzytelnienia. Jeżeli wybrano “Tak”, należy podać login i hasło.