Jak skonfigurować płatości przez system PayU

Tworzenie Punktu Płatności w PayU

W trakcie konfiguracji systemu PayU należy pamiętać, że adresem sklepu PayU jest strona sklepu Mnumi, a nie strona z domeny bazowej (np. strona Wordpress/Prestashop).

Informacje dotyczące konfiguracji systemu PayU, znajdują się na stronie: Integracja z systemem płatności PayU.

W serwisie PayU, dla nowego Punktu Płatności należy ustawić:

Adres powrotu błędnego:

http://[adres-do-mnumishop]/payment/platnoscipl/error?error=%error%&trans_id=%transId%&pay_type=%payType%&order_id=%orderId%

Adres powrotu pozytywnego:

http://[adres-do-mnumishop]/payment/platnoscipl/success?trans_id=%transId%&order_id=%orderId%&session_id=%sessionId%

Adres raportów:

http://[adres-do-mnumipanel]/payment/handlePayUResponse

Typ punktu płatności:

Classic API

Kodowanie przesyłanych danych:

UTF-8

Należy podmienić wartość [adres-do-mnumipanel] oraz [adres-do-sklepu] na domeny do Panelu Mnumi oraz Sklepu Mnumi.

Uwaga

Adres punktu płatności musi wskazywać na adres MnumiShop. Adres raportów musi wskazywać na adres MnumiPanel, a nie MnumiShop.

Konfiguracja w MnumiPanel

Po utworzeniu Punktu płatności, system PayU wygeneruje dla Ciebie:

 • id punktu płatności (pos_id)
 • klucz autoryzacji płatności (auth_key)
 • klucz (MD5)
 • drugi klucz (MD5)

Informacje te należy wprowadzić na stronie ustawień Płatności Online. W tym celu będąc zalogowanym w Panelu Mnumi:

 • Wybierz zakładkę Konfiguracja / Konfiguracja ogólna
 • Wybierz opcję Płatności Online znajdującą się w lewej części ekranu
 • Wypełnij uważnie pola edycji Płatności Online (lewa część ekranu)
 • Wybierz przycisk Zapisz, aby zachować wprowadzone zmiany

Do poprawnego działania MnumiPanel ze sklepem, te same wartości należy ustawić w Konfiguracji MnumiShop.

Konfiguracja w MnumiShop

Podane informacje użyte przy konfiguracji MnumiPanel należy wprowadzić do pliku konfiguracyjnego:

/etc/mnumi/mnumishop/app.yml
platnoscipl:
 id: 1 # payment Id in MnumiPanel
 pos_id: 11111
 pos_auth: 'qwerty'
 key_1: '23423fdsfsdf23r23r23r23r23r23r23'
 key_2: 'fsdfdsfsdf3443t34t3g34g34g34g34g'
 payment_address: 'https://www.platnosci.pl/paygw/UTF/NewPayment'
 paytype_js_address: 'https://www.platnosci.pl/paygw/'

Po zmianie konfiguracji, należy wyczyścić pamięć podręczną:

mnumi cache-clear