Jak przypisać Użytkownika do Klienta?

Jeśli dany Użytkownik istnieje już w naszym systemie i rozpoczął współpracę z inną Firmą, będącą naszym Klientem, pracownik biura, może przypisać Klienta do Użytkownika.

Aby to zrobić należy:

  1. Wejdź w zakładkę Firma / Użytkownicy
  2. Wybierz z listy Użytkownika i wejdź w jego edycję - w tym celu kliknij w niebieską nazwę Użytkownika
  3. W polu powiązany z Firmami wybierz przycisk Zmień
  4. W formularzu Klienci Użytkownika możesz za pomocą przycisku Dodaj przypisać Użytkownikowi nowego Klienta
  5. Wypełnij formularz uzupełniając go nazwą Firmy (można do wyszukania Firmy użyć numeru NIP) i nadając Użytkownikowi uprawnienia