Jak przypisać Klienta do Użytkownika?

  1. Znajdź klienta, do którego chcesz dodać Użytkownika
  2. W karcie edycji klienta w polu Użytkownicy naciśnij przycisk Zmień
  3. Wybierz szary przycisk Dodaj aby w oknie Użytkownik wpisać dane dodawanego użytkownika. W polu Pozwolenie należy także określić, czy nowy użytkownik będzie miał uprawnienia administratora czy użytkownika.
  4. Wybierz przycisk Zapisz

Przypisać Użytkownika do istniejącego już Klienta, może jedynie pracownik drukarni, mający uprawnienia edycja klienta oraz dostęp do MnumiPanel.