Jak oznaczyć zamówienia jako opłacone?

Aby oznaczyć zamówienie jako opłacone, należy wykonać poniższą instrukcję krok po kroku:

  1. W danym zamówieniu po prawej stronie, z rozwijalnej listy niebieskiego guzika wybrać Dodaj do faktury - zostaniemy przekierowani do paczek klienta.
  2. Wejść w zakładkę Zamówienia klienta, która znajduje się po prawej stronie.
  3. Wyszukać oraz zaznaczyć dane zamówienie, a następnie nacisnąć przycisk Autogeneruj fakturę”.
  4. Z rozwijalnej listy wybrać oczekiwany typ dokumentu księgowego (faktura, faktura proforma bądź paragon), wpisać datę płatności, następnie nacisnąć na niebieski przycisk Zapisz.
  5. Po automatycznym odświeżeniu strony, należy nacisnąć niebieski przycisk Oznacz jako zapłacone.

Po wykonaniu powyższych kroków, zostanie podana informacja, iż został wygenerowany dokument oraz zostały dodane punkty lojalnościowe danemu użytkownikowi.