Jak mogę dodać lub zmienić grupy uprawnień użytkownika?

W systemie Mnumi możesz nadawać użytkownikom Grupy uprawnień. Dzięki przydzieleniu do odpowiednich grup Użytkownicy mają dostęp jedynie do funkcji, które są im potrzebne do pracy. Możesz tworzyć nowe grupy lub edytować wybrane.

Domyślne systemowe grupy to:

 • Administrator
 • Biuro
 • Finanse
 • Grafik

Dodawanie i edycja grup uprawnień

 1. Wejdź w zakładkę Konfiguracja / Uprawnienia
 2. W wyświetlonym oknie Uprawnienia za pomocą pól wyboru możesz nadawać lub odbierać uprawnienia dla konkretnych grup Użytkowników
 3. Możesz stworzyć także nową grupę uprawnień Użytkowników. W tym celu wybierz przycisk Dodaj, a następnie wypełnij formularz Dodaj rolę (nazwa i opis grupy będzie widoczna w tabeli).

Jeżeli chcesz edytować opis grupy uprawnień naciśnij ikonę Ołówka. Aby usunąć kliknij ikonę Czerwonego krzyżyka. Domyślnych uprawnień systemowych nie można Usunąć ani Zmienić ich nazwy.

Użytkownicy biurowi mogą mieć przypisane kilka grup uprawnień.

Dodawanie i edycja grup uprawnień użytkownika

 1. Wejdź w zakładkę Firma / Użytkownicy
 2. Wejdź w edycję wybranego użytkownika klikając ikonę Ołówka
 3. Na karcie użytkownika w części “Uprawnienia biurowe” kliknij przycisk Zmień
 4. W oknie Grupy pozwoleń wybierając odpowiedni przycisk nadaj uprawnienia
 5. Zapisz wprowadzone zmiany klikając przycisk Zapisz