Jak działa “Ograniczenie wprowadzanych wartości” w produkcie

W produkcie jest możlliwość dodatkowej weryfikacji poprawności ilości wprowadzonych przez użytkownika stron.

  1. Zaloguj się do swojego Panelu
  2. Otwórz do edycji produkt w którym chcesz wprowadzić dodatkową walidację
  3. Wybierz zakładkę: “Liczba stron/kartek”

Widoczna będzie poszukiwana sekcja, a w niej pola:

Nazwa pola Zachowanie
Wartość minimalna Określa minimalną ilość stron/kartek jaką może wprowadzić klient. Wprowadzana ilość nie będzie mogła być mniejsza niż ta wartość.
Wartość maksymalna Określa maksymalną ilość stron/kartek jaką może wprowadzić klient. Wprowadzana ilość nie będzie mogła być większa niż ta wartość.
Walidacja ilości stron
  • nie ustawiona - system nie będzie wykonywał dodatkowej walidacji
  • parzyste - system sprawdzi, czy podana wartość jest parzysta (obecnie dotyczy tylko projektów w MnumiWizard)
  • nieparzyste - system sprawdzi, czy podana wartość jest nieparzysta (obecnie dotyczy tylko projektów w MnumiWizard)