Jak działa mechanizm hotfoldera?

System Mnumi umożliwia automatyczny dostęp do plików z zamówień poprzez lokalny FileServer, który to w tle synchronizuje pliki znajdujące się w katalogu hotfoldera.

Jak włączyć obsługę FileServera?

W Panelu, po wejściu w zakładkę Konfiguracja / Konfiguracja ogólna, należy wybrać menu: “Lokalny serwer plików”.

W wyświetlonym formularzu należy podać adres lokalny IP FileServera. Następnie, dla każdego komputera który korzysta z tej opcji należy zaznaczyć: Włącz lokalny serwer plików na TYM komputerze.

Po ustawieniu tej opcji, komputer będzie pobierał pliki z lokalnej sieci, zamiast bezpośrednio z serwera na którym zainstalowany jest MnumiPanel, co znacząco przyśpieszy pobieranie i oszczędzi transfer.

Jak zmodyfikować ustawienia hotfoldera

Uwaga! Funkcja jest dostępna od wersji 5.5 MnumiPanel. Wcześniejsze wersje, nie mają możliwości modyfikowania ustawień poza statusami zamówień.

W przypadku chęci zmodyfikowania niektórych ustawień mechanizmu hotfoldera, należy w pliku konfiguracyjnym:

/etc/mnumi/mnumicore3/app.yml

wprowadzić (jeżeli nie istnieje) następujący wpis:

hotfolder:
 path_format: '/{productSlug}/{hotfolderStatus}/{ownerId}.{filename}'
 sync_since: '-14 days'
 sync_exclude_dirs:
  - allegro
 sync_exclude_names: []

order:
 hotfolderStatus: ['realization', 'bindery']

Powyższe określa domyślne ustawienia MnumiPanelu.

Znaczenie poszczególnych wpisów:

 1. hotfolder/path_format - określa strukturę wg której pliki będą zapisywane. Dostępne parametry to:
  • productSlug - nazwa unikalna produktu
  • hotfolderStatus - status zamówienia
  • ownerId - identyfikator właściciela pliku (obecnie właścicielem jest zawsze “zamówienie”, innymi słowy parametr jest tożsamy z numerem zamówienia)
  • id - identyfikator pliku
  • filename - nazwa pliku
  • printsNumber - liczba odbitek (w przypadku gdy opcja nie jest dostępna = 1)
 2. hotfolder/sync_since - określa jak długo pliki mają być uwzględniane w hotfolderze. Data do której jest to porównywane, to data ostatniej aktualizacji zamówienia.
 3. hotfolder/sync_exclude_dirs - określa katalogi, które należy pominąć w synchronizacji.
 4. hotfolder/sync_exclude_names - określa nazwy plików, które należy pominąć w synchronizacji. Uwaga: można podawać wyrażenia regularne.
 1. order/hotfolderStatus - określa jakie statusy zamówień będą synchronizowane. Dostępne wartości to:
  • draft - zamówienie ma status “szkic”
  • new - zamówienie ma status “nowe zamówienie”
  • realization - zamówienie ma status “w realizacji”
  • bindery - zamówienie ma status “introligatornia”
  • ready - zamówienie ma status “gotowe”
  • closed - zamówienie ma status “zamknięte”

Jak dodać plik do zamówienia, wykorzystując mechanizm hotfoldera?

W katalogu: hotfolder/uploads należy dodać plik z nazwą zgodną z następującym szablonem:

{ownerId}.{filename}
Uwaga! Pliki nazwane w inny sposób mogą zostać nie dodane do zamówienia, lub dodane niezgodnie z oczekiwaniami.

Przykład 1

Do zamówienia o numerze 17, chcemy dodać plik o nazwie wizytowka.pdf. Zmieniamy więc nazwę pliku na: 17.wizytowka.pdf i kopiujemy go do katalogu hotfolder/uploads/, w rezultacie plik jest dostępny pod ścieżką:

hotfolder/uploads/17.wizytowka.pdf

Plik po chwili zostanie dodany do zamówienia i pokaże się w odpowiednim katalogu hotfoldera.

Przykład 2

Do zamówienia o numerze 17, chcemy dodać kolejny plik o nazwie wizytowka.pdf.

Kopiujemy w ten sam sposób plik do odpowiedniego katalogu, czyli:

hotfolder/uploads/17.wizytowka.pdf

Plik zostanie dodany do zamówienia, a jego nazwa, zostanie automatycznie zmodyfikowana, by odróżnić od już istniejącego pliku. Plik będzie dostępny pod nazwą:

1-wizytowka.pdf
Uwaga! Jeżeli plik o nazwie: 1-wizytowka.pdf już istnieje, sprawdzana będzie kolejna nazwa: 2-wizytowka.pdf, itd. itp.