Jak doliczyć w zamówieniu dodatkową pracę: grafika lub handlowca?

Aby móc doliczyć dodatkową pracę grafika lub handlowca użytkownik musi mieć uprawnienia grafika. Aby dowiedzieć się jak zmienić uprawnienia użytkownika, przejdź na stronę: Jak mogę dodać lub zmienić grupy uprawnień użytkownika?

Aby doliczyć w zamówieniu dodatkową pracę grafika lub handlowca:

  1. Wejdź w edycję zamówienia
  2. W obszarze kalkulacja wybierz z listy Grafika/handlowca, którego pracę należy doliczyć
  3. Wpisz cenę i ilość godzin
  4. Wybierz przycisk dodaj, dodatkowe koszty doliczą się wówczas do zamówienia