Jak dodać nowego Klienta?

Klientem najczęściej jest jakieś przedsiębiorstwo, które może mieć np. kilku pracowników. W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć że dane klienta i dane samego użytkownika będą takie same - na przykład gdy użytkownik zamawia coś dla siebie samego lub gdy użytkownik prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą.

Aby dowiedzieć się jaka jest różnica między Klientem, a Użytkownikiem zobacz stronę: Jaka jest różnica miedzy Klientem a Użytkownikiem?

Aby dodać nowego Klienta:

 1. Wejdź w zakładkę Klienci
 2. Jeśli chcesz edytować dane istniejącego już Klienta, przyciśnij ikonę edytuj z symbolem ołówka
 3. Aby dodać nowego Klienta wybierz przycisk Dodaj
 4. W oknie Dodaj klienta możesz także:
  • Korzystając z opcji Zaproszenia, możesz wysłać na e-mail Klienta np. wycenę, bez konieczności wpisywania wszystkich jego danych. Po wpisaniu adresu e-mail Klienta, system wyśle wiadomość, która umożliwi konfigurację konta użytkownika
  • Jeśli chcesz samemu utworzyć Klienta dla Przedsiębiorstwa, wybierz przycisk Firma, lub jeśli jest to osoba prywatna przycisk Osoba prywatna
  • Jeśli chcesz dla nowego Klienta utworzyć także nowego Użytkownika, zaznacz pole wyboru Utwórz Użytkownika, a następnie wypełnij formularz
 5. Aby zapisać wprowadzone zmiany wybierz przycisk Dodaj nowego Klienta

Podczas dodawania nowego Klienta, nie jest konieczne tworzenia Użytkownika - można to zrobić później (czytaj: jak dodać użytkownika do klienta?)

W systemie Mnumi nie ma możliwości usunięcia klienta. Możesz oznaczyć klienta jako np. “Nieaktywny” dodając Przypominajkę. Aby dowiedzieć się jak to zrobić zobacz stronę: Jak mogę dodać przypominajkę do klienta?