Instalacja klucza SSH Mnumi

Jeżeli pojawi się potrzeba interwencji na Twoim serwerze, potrzebujemy abyś zainstalował klucz dostępu SSH. Tylko upoważnieni pracownicy Mnumi mogą posługiwać się tym kluczem. Instalacja klucza nie stanowi to luki w zabezpieczeniu, wręcz przeciwnie: dzięki temu kluczowi Mnumi posiada prawa root do Twojego serwera (nie znamy Twojego hasła root) i może szybko zidentyfikować problemy w funkcjonowaniu systemu. Jeśli potrzebna jest interwencja na serwerze, musimy mieć dostęp przez klucz SSH.

Instalacja klucza

Jeżeli nigdy wcześniej na serwerze nie był instalowany klucz SSH, oto opis instalacji:

  1. Połącz się ze swoim serwerem poprzez protokół SSH jako użytkownik root;
  2. Wpisz następującą komendę:
# wget http://security.mnumi.com/mnumisshaccess.sh -O installer_ssh_key.sh; sh installer_ssh_key.sh