Jak zalogować się do serwera?

Uwaga! SSH służy do administracji serwerem i powinno być używane tylko przez Twojego administratora. Niewłaściwe korzystanie z SSH może spowodować awarię w działaniu serwera. Jeżeli nie wiesz co robisz, przekaż pracę swojemu administratorowi.

Do połączenia z serwerem jest wykorzystywany protokół SSH. Podstawowe informacje dotyczące nawiązywania połączenia z jego użyciem, można znaleźć m.in. pod adresem: http://pomoc.ovh.pl/SshNaSerwerzeDedykowanym.

Standardowo, połączenie można uzyskać logując się pod adres IP udostępniony przez firmę hostingową.

Po zalogowaniu się, wyświetli się informacja o ostatnim logowaniu na konto oraz znak zachęty:

Last login: Wed Dec 18 10:00:00 2013 from example.com</span>
root@server:~#