Ustawianie własnych cen

Ustawianie własnych cen

Do skalkulowania ceny dowolnego produktu musimy znać:

  • całkowitą ilość kartek czyli ilość kartek w pojedynczym egzemplarzu razy nakład.
  • rozmiar pracy brutto
  • cenę podłoża oraz wielkość arkusza lub cenę za metr kwadratowy
  • cenę zadruku jedno i dwustronnego
  • oraz cenę dodatkowych wykończeń, typu foliowanie, bigowanie, oprawy itd.

Wszystkie te ceny i wartości definiowane są w zakładce Ustawienia.

Możemy tu dodawać własne formaty przydatne w nietypowych produktach.

Pamiętajmy, że podawany format powinien być formatem brutto czyli takim jaki drukarnia naprawdę będzie potrzebowała do wyprodukowania danego zamówienia.

Następnie dodajemy wszystkie podłoża jakimi dysponuje drukarnia. Podajemy ich nazwę, którą posługujemy się wewnątrz drukarni oraz etykietę, którą pokażemy naszym klientom.

Koszt podłoża, który przyda się do wyliczania statystyk i sprawdzania dochodowości.

Wybieramy wielkość arkusza danego papieru lub wskazujemy, że jest to podłoże, które sprzedajemy, tak jak w przypadku druku wielkoformatowego, w metrach kwadratowych.

Cena zarówno papierów arkuszowych jak i rolowych może się zmieniać w zależności od nakładu lub w zależności od tego, jaką przypiszemy do konkretnego cennika.

Możemy też podać minimalną cenę za jaką sprzedajemy papier.

W podobny sposób tworzymy ceny zadruku.

Podajemy więc cenę zadruku jedno i dwustronnego oraz minimalną cenę druku.

Pamiętajmy, żeby przy tworzeniu produktów nie łączyć podłoża wyliczanego z Metra kwadratowego z zadrukami wyliczanymi z Arkusza.

Najciekawszą zakładką jest zakładka Others (Inne).

Dzięki niej możemy dodać do naszych kalkulacji dowolną pozycję, na przykład narząd maszyny, bindowanie, foliowanie czy pakowanie na prezent.

Dodawane ustawienia mogą być wyliczane na podstawie dostępnych pięciu parametrów, które możemy łączyć ze sobą oraz dodawać im cenę minimalną lub maksymalną.

Te parametry to Sztuka, Arkusz, Egzemplarz, Metr bieżący i Metr kwadratowy.

Z parametru Sztuka korzystamy, gdy chcemy by system obliczył cenę konkretnej usługi w zależności od ilości wszystkich wydrukowanych kartek.

Kalkulacja z formularza zamówienia weźmie pozycję pierwszą pomnożoną przez nakład i pomnoży to przez cenę usługi.

Wykorzystamy go np. do obliczenia ceny bigowania, gdy każda kartka w pracy w całym nakładzie musi zostać zbigowana.

Parametr Arkusz wykorzystujemy gdy do wyliczenia ceny usługi potrzebujemy znać ilość arkuszy jaka zostanie użyta do wydrukowania kompletnej pracy.

Użyjemy go np. do wyliczenia ceny foliowania. Przykładowo, gdy mamy do ofoliowania 500 wizytówek, Mnumi nie będzie liczył foliowania pojedynczej wizytówki tylko najpierw rozłoży je na arkuszach, a następnie ilość arkuszy pomnoży przez podaną tu cenę.

Następny parametr Egzemplarz jest bezpośrednio powiązany z Nakładem.

Użyjemy go np. do wyliczenia ceny oprawy. Czyli niezależnie od tego ile kartek ma dana broszura, Mnumi uwzględni tu tylko jej nakład i pomnoży przez wpisaną tu cenę.

Możemy łączyć różne atrybuty w ramach jednego wykończenia.

Czyli na przykład w wypadku bindowania policzyć osobno cenę za sprężynkę wpisując ją w parametr Egzemplarz oraz dodać do tego cenę za podziurkowanie każdej kartki we wszystkich egzemplarzach czyli wpisując cenę dziurkowania w parametr Sztuka.

Kolejne parametry to Metr bieżący, Mnumi wyliczy obwód pracy i pomnoży ją przez podaną tu cenę. Na przykład aby policzyć koszt ramy do obrazu lub dziurkowanie banera.

I ostatni parametr to Metr kwadratowy, czyli powierzchnia pracy. Mnumi pomnoży szerokość i wysokość pracy i pomnoży ją przez nakład.

Przydatna np. przy lakierowaniu wielkoformatowym.

Niektóre wykończenia mogą nie mieć wybranego żadnego parametru, wtedy kosztują tyle co wpisana Cena minimalna. Możemy w ten sposób określić na przykład cenę narządzenia maszyny offsetowej, dodać opcję wyboru koloru lub podać cenę pakowania na prezent.

Ostatnie dwa Ustawienia to:

  • możliwość dopisania dowolnych Cenników, które możemy wykorzystać przy ustawianiu cen i przypisać je konkretnym Klientom
  • możliwość ustawienia własnych formatów arkuszy.

Pytania

  • Czy można w produkcie użyć papieru rolowego wyliczanego z ceny metra kwadratowego i techniki druku obliczanej z druku arkuszowego?
  • Czy aby policzyć cenę bigowania muszę wiedzieć ile kartek jest w jednej pracy i znać nakład?
  • Czy cenę foliowania podamy w atrybucie sztuka (który określa ilość wszystkich kartek po wydrukowaniu) czy w atrybucie Arkusz, który określa ile arkuszy zostanie wykorzystanych.