Uwagi do wydania MnumiWizard 5.8 (15.09.2016)

Usprawnienia i nowe funkcje

WIZ-1336 - Dodanie nowego typu projektu: “Wizytówka”

W Panelu Kreatora po wybraniu opcji: “Nowy projekt” i wyświetleniu okna, wśród typów projektów pojawi się nowa pozycja “wizytówka”.

WIZ-1344 - Wymaganie potwierdzenia zmiany projektu

Po wybraniu opcji: “Zmień projekt” w trakcie projektowania, wyświetlone zostanie okno z wymaganym potwierdzeniem i komunikatem, że operacja usunie dotychczas wprowadzone zmiany.

WIZ-1351 - Możliwość zapisywania szkicy projektów

W trakcie projektowania wyświetlony zostanie przycisk: “Zapisz szkic projektu”. Po jego naciśnięciu użytkownik będzie miał dostęp do swojego projektu z nowo utworzonego widoku “Projekty” w MnumiShop (SH-736).

W przypadku, gdy z tej opcji skorzysta użytkownik anonimowy, wymagane będzie zalogowanie się, bądź rejestracja.

Szkice projektów są dostępne w Panelu (PAN-2285) po wybraniu filtra statusu: “Szkic projektu”.

WIZ-1354 - Modyfikacja wyglądu operacji wgrywania plików

W trakcie projektowania, po wybraniu opcji “Prześlij zdjęcia” i wybraniu plików pojawią się dwa paski postępu oraz informacja który plik jest obecnie wgrywany. Paski odpowiadają odpowiednio: - postępowi wgrywania aktualnego pliku z kolejki - postępowi wgrywania całej kolejki

WIZ-1355 - Możliwość wgrywania plików użytkownika z serwisu Facebook

Po skonfigurowaniu integracji z serwisem Facebook, w trakcie projektowania przez klienta będzie pojawiać się dodatkowy przycisk: “Dodaj swoje zdjęcia z Facebook”. Po kliknięciu w ten przycisk, użytkownikowi będzie wyświetlana prośba o dostęp do zdjęć i po jej zatwierdzeniu, będzie możliwość wybrania zdjęć dostępnych w tym serwisie.

Poprawki błędów

WIZ-1315 - Złe nazewnictwo przycisku “zmień projekt”

W przypadku, gdy podano jest więcej niż jeden projekt źródłowy, by klient mógł wybrać z dostępnej galerii, po przejściu do projektowania, pojawiał się przycisk z treścią: “Przejdź do sklepu”. Naprawiono treść przycisku, by wyświetlana było: “Zmień projekt”.

WIZ-1329 - Naprawienie problemu związanego z możliwością zmiany kolejności zablokowanych stron albumu

Po wykonaniu specyficznej kombinacji ruchów, użytkownik był w stanie zmienić kolejność stron (okładki, pierwszej, ostatniej) w albumach. Problem został zdiagnozowany i naprawiony.

WIZ-1333 - Naprawienie problemu z wgrywaniem plików globalnych zawierających spację

Po wgraniu globalnego pliku zawierającą spację w nazwie, projekt który z niego korzystał nie był w stanie się poprawnie otworzyć. Problem został zdiagnozowany i naprawiony.

WIZ-1346 - Naprawienie problemu związanego z importem wyeksportowanych projektów

Zdarzał się problem z importem projektów w który objawiał się komunikatem: “Incorrectly nested style tag found”. Problem został zdiagnozowany i naprawiony.

WIZ-1353 - Naprawienie problemu związanego z kopiowaniem projektów z dużą ilością plików

Czas oczekiwania w trakcie kopiowania/duplikowania projektu zdarzał się być zbyt długi, co skutkowało zerwaniem połączenia z serwerem. Problem został zdiagnozowany, a kod odpowiadający za kopiowanie, odpowiednio zoptymalizowany.

WIZ-1357 - Naprawienie problemu związanego z wgrywaniem dużej ilości zdjęć przed przejściem do projektowania

Problem występujący zależnie od serwera przy ilościach powyżej 100, 200 plików. Problem został zdiagnozowany, a kod odpowiadający za wgrywanie plików, odpowiednio zoptymalizowany.

WIZ-1365 - Uzupełnienie brakującego tłumaczenia

W widoku galerii projektów, po wybraniu podejrzenia projektu, znajdował się nieprzetłumaczony przycisk: “Choose”. Tłumaczenie zostało uzupełnione.

Pozostałe

W wydaniu uwzględnione zostało też wiele innych poprawek związanych z działaniem i stabilnością systemu. Nie zostały jednak one tutaj wymienione.