Czy mam najnowszą wersję systemu Mnumi?

Numer zainstalowanej wersji aplikacji MnumiPanel jest widoczny w prawym górnym rogu ekranu Panelu. Aby jednak upewnić się, czy jest to wersja aktualna, a także uzyskać inne informacje na temat Systemu w Twojej Firmie, wejdź w zakładkę Konfiguracja / Status Systemu.

Dowiesz się tutaj, które wersje aplikacji MnumiPanel, MnumiWizard i MnumiShop są zainstalowane u Ciebie, oraz czy są to najnowsze dostępne wydania.

Uwaga. W przypadku posiadania instalacji na własnym serwerze, warto co jakiś czas uruchomić, jako użytkownik root, komendę:

# apt-get update