Co się pojawiło w ostatniej wersji systemu?

Informację o najważniejszych usprawnieniach oraz nowych funkcjonalnościach można znaleźć na stronie dziennika zmian.

Dostępna jest też publicznie lista zgłoszeń błędów i sugestii usprawnień dotyczących systemu. Znajduje się ona pod adresem: http://support.mnumi.com/secure/BrowseProjects.jspa#10001