Uwagi do wydania MnumiPanel 5.0 (10.02.2017)

Usprawnienia i nowe funkcje

PAN-1547 - Możliwość ustawienia formatu nazwy pobieranego z zamówienia pliku

Wprowadzenie możliwości konfiguracji formatu pobieranego pliku z zamówienia. Dotychczas pliki były pobierane w formacie:

{quantity}_{orderId}_{filename}

Obecnie nowe instalacje będą pobierały plik w formacie:

{orderId}_{quantity}_{filename}

Nowa funkcja nie spowoduje zmiany dotychczasowego zachowania w istniejących instalacjach. Aby zmienić format pliku, należy edytować plik konfiguracyjny, lub w razie braku dostępu do tego pliku skontaktować się ze wsparciem Mnumi celem poproszenia o zmianę konfiguracji.

Dowiedz się więcej o tym jak działa zmiana nazwy pobieranego z zamówienia pliku.

PAN-1583 - Unormowanie wyświetlania przycisku “Dodaj przypominajkę”

Przycisk “Dodaj przypominajkę” dotychczas dostępny był tylko w widoku zamówienia danego klienta. Jednocześnie, sama przypominajka wyświetlała się także w innych widokach dot. tego klienta. W ramach zadania przycisk został wprowadzony również w widokach:

 • edycji klienta
 • paczek klienta
 • zamówień klienta
 • faktur klienta

Ponadto przypominajka jeżeli nie była widoczna wcześniej, to obecnie jest też wyświetlana w tych właśnie widokach.

Dowiedz się więcej o tym jak dodać przypominajkę do klienta.

PAN-2443 - Możliwość zmiany statusu paczki

Wprowadzenie możliwości zmiany statusu paczki.

System w razie potrzeby wyświetli dodatkowy komunikat z wymogiem potwierdzenia.

Przykładowo: Jeżeli Paczka będzie miała mieć status zmieniony na “koszyk”, system ostrzeże, że wszystkie zamówienia w koszyku, będą miały zmieniony status na: “szkic”.

Dowiedz się więcej o tym jak działa zmiana statusu paczki.

PAN-2488 - Unormowanie powiadomień dotyczących zamówień

Znaczniki wspólne dla powiadomień dot. zamówienia, które nie były dotychczas dostępne w każdym takim powiadomieniu (a nie było też technicznych przeciwwskazań, by to zrobić), zostały ujednolicone. Obecnie tylko znaczniki specyficzne dla danego typu powiadomienia będą się w nim pokazywać.

PAN-2490 - Unormowanie powiadomień dotyczących użytkownika

Znaczniki wspólne dla powiadomień dot. użytkownika, które nie były dotychczas dostępne w każdym takim powiadomieniu (a nie było też technicznych przeciwwskazań, by to zrobić), zostały ujednolicone. Obecnie tylko znaczniki specyficzne dla danego typu powiadomienia będą się w nim pokazywać.

PAN-2491 - Usunięcie sekcji “Podstawowe znaczniki”

Oddzielna sekcja ze znacznikami dostępnymi dla wszystkich rodzajów powiadomień była bardzo mało intuicyjna. Wszystkie dotychczasowe podstawowe znaczniki będą od teraz widoczne razem, w jednej sekcji z pozostałymi dostępnymi dla danego typu powiadomienia.

PAN-2492 - Poprawienie użyteczności widoku edycji powiadomienia

Aby poprawić intuicyjność edycji powiadomień, wyświetlana jest tylko sekcja ze znacznikami dla wybranego w danej chwili szablonu. Ponadto został opisany przykład alternatywnego zachowania znacznika: {orderColl} w przypadku chęci modyfikacji generowanej treści w bardziej zaawansowany sposób.

PAN-2503 - Odświeżenie wyglądu Panelu Mnumi

Odświeżenie wyglądu całego Panelu oraz ułatwienie dostępu do przydatnych informacji w większości widoków.

Ustandaryzowano widoki w systemie. Wszystkie strony będą wyświetlane wg głównego układu:

 1. Menu i podmenu
 2. Pasek nawigacyjny i wyszukiwarka
 3. Pasek akcji (wszystkie główne operacje widoczne w danym widoku)
 4. Filtry (jeżeli widok oferuje filtrowanie danych)
 5. Komunikaty
 6. Treść główna

W ramach ułatwień wprowadzono m.in.:

 • dodanie w wielu miejscach odnośników do różnych powiązanych z danym wpisem, elementów (np.: klient, użytkownik, forma płatności, przewoźnik)
 • ikonki statusu czynności (żółta/zielona), w przyjazny sposób umożliwiające określenie stanu danej czynności (np. odpowiednio: oczekujące na wpłatę/opłacone, oczekujące na wysłanie/wysłane, do zaksięgowania/zaksięgowane)
 • opłacona paczka wyświetla listę powiązanych z nią płatności, każda płatność jest odnośnikiem do systemowego KP/KW
 • zmodyfikowano działanie `zaznaczania paczek do autogeneracji faktury`_, nie trzeba już klikać w malutkie pole do zaznaczenia, wystarczy kliknąć w samą paczkę (poza odnośnikami wyświetlonymi w niej), by ją zaznaczyć. Zaznaczona paczka będzie wyróżniona żółtym cieniem
 • przenoszenie zamówień między paczkami jest teraz podkreślone odpowiednim cieniem, w momencie gdy przenoszone zamówienie jest nad paczką do upuszczenia
 • w widoku samego zamówienia umieszczono więcej informacji dot. jej paczki

Wszelkie elementy które mogą być odnośnikami, będą wyświetlane w formie zwykłego tekstu w przypadku, gdy użytkownik nie ma uprawnień umożliwiających mu dostęp do danego obiektu.

I wiele drobniejszych modyfikacji, usprawnień czy poprawek wyglądu..

PAN-2521 - Mechanizm wymuszający pobranie nowych styli przez przeglądarkę w przypadku aktualizacji

W przypadku zaaktualizowania systemu nie powinien wystąpić już problem że strona może źle wyglądać, lub nie działać w pełni. Przeglądarka automatycznie pobierze w razie potrzeby nowe/zmodyfikowane style czy skrypty.

Zalecane jednak jest nadal wylogowanie się i zalogowanie ponownie w systemie jeżeli aktualizacja była robiona na prośbę w ciągu dnia.

PAN-2530 - Blokada zmiany statusu paczki na “Koszyk”, jeżeli klient ma aktywny koszyk

Zadanie powiązane z PAN-2443. Jeżeli użytkownik ma w danej chwili inną paczkę o statusie “koszyk”, system poinformuje o tym i wyświetli odpowiedni komunikat.

PAN-2535 - Poprawienie wydajności widoku startowego

Optymalizacja mechanizmów. W przypadku większej ilości zamówień w realizacji, system będzie nadal sprawnie wyświetlać widok startowy.

PAN-2536 - Poprawienie użyteczności widoku półek

Dodano informacje poprawiające użyteczność tego widoku. Kolumny są ułożone w następujący sposób:

Półka zamówienia gotowe (odłożone na półkę) zamówienia oczekujące (jeszcze nie odłożone)
Numer półki numer półki numer i nazwa zamówienia w formie odnośnika
odnośnik do paczki powiązanej z zamówieniami z tej półki nazwa zamówienia w formie odnośnika do zamówienia

PAN-2544 - Poprawienie wydajności wyszukiwarki

Optymalizacja mechanizmów. W przypadku większej ilości danych, wyszukiwarka będzie szybciej zwracać wyniki.

PAN-2546 - Poprawienie wydajności widoku edycji produktu

Optymalizacja mechanizmów. Strona zależnie od produktu może się ładować szybciej niż było to wcześniej.

PAN-2550 - Wyświetlenie identyfikatora załączonego do zamówienia projektu

W przypadku gdy do zamówienia dołączony jest projekt MnumiDesigner, wyświetlony będzie też identyfikator tegoż projektu.

Poprawki błędów

PAN-1884 - Brak możliwości usunięcia zbiorczego cennika z ustawień

Zdiagnozowano przyczynę występowania błędu i opracowano poprawkę.

PAN-2515 - Brak dostępnego typu klucza API: labelprinter

Uzupełniono formularz edycji klucza API, o brakującą wartość typu klucza.

PAN-2517 - Nie obsłużony błąd w punkcie pakowalni powodujący problem przy ponownym wydruku etykiety

Błąd mógł się objawiać wyświetlaniem okna wymagającego logowania. Zdiagnozowano przyczynę występowania błędu i opracowano poprawkę.

PAN-2547 - Nie wszystkie pola są wyłączone gdy zamówienie oznaczone jest jako: “Zamknięte”

Niektóre pola można było zmodyfikować pomimo ustawienia statusu na: “Zamknięte”.

PAN-2548 - Niepoprawne ustawianie kraju w szczegółach paczki, edycji klienta, fakturze

Zdiagnozowano przyczynę występowania błędu i opracowano poprawkę. Problem może występować jeszcze przez jakiś czas po aktualizacji, z racji już istniejących zapisanych błędnie danych. Nowo tworzone paczki i klienci będą posiadać już poprawne dane (w razie braku podania kraju w edycji klienta, wykorzystany będzie kraj ustawiony jako domyślny).

Pozostałe

PAN-2523 - Usunięcie zakładki “Książka nadawcza”

Mechanizm był przestarzały. W jego miejsce od jakiegoś czasu rozwijana jest integracja z E-Nadawcą.

PAN-2540 - Usunięcie przestarzałego powiadomienia: “Paczka utworzona”

Powiadomienie nie było dostępne w nowych instalacjach już od wielu wydań i jednocześnie opisane było jako wycofywane.

W wydaniu uwzględnione zostało też wiele innych poprawek związanych z działaniem i stabilnością systemu. Nie zostały jednak one tutaj wymienione.