Uwagi do wydania MnumiPanel 4.29 (18.10.2016)

Usprawnienia i nowe funkcje

PAN-2336 - Wyświetlanie nowej kolumny “Tagi” w widoku zamówień

Rozszerzenie opracowanej wcześniej funkcjonalności Tagów (DP-11).

Po włączeniu funkcji, w widoku listy zamówień pojawi się nowa kolumna wyświetlająca tagi powiązane z danym zamówieniem.

PAN-2357 - Możliwość filtrowania listy zamówień po tagach

Rozszerzenie opracowanej wcześniej funkcjonalności Tagów (DP-11).

Po włączeniu funkcji, w widoku listy zamówień pojawi się nowe pole do filtrowania listy zamówień.

PAN-2356 - Wyświetlanie historii zmian tagów w zamówieniu

Rozszerzenie opracowanej wcześniej funkcjonalności Tagów (DP-11).

Po włączeniu funkcji, w widoku zamówienia po kliknięciu w przycisk: “Historia zmian”, widoczne będą wszystkie zmiany dotyczące tagów bieżącego zamówienia. Historia będzie tworzona od momentu zaaktualizowania systemu.

PAN-2355 - Wyświetlanie danych dotyczących dostawy w archiwum zamówień

Niezbędne zmiany związane z nową funkcją MnumiShop (SH-756).

PAN-2354 - Dodanie w powiadomieniach nowych znaczników

Znormalizowanie obsługi typów powiadomień: - Zakup - Paczka gotowa - Paczka nadana

Wymienione powiadomienia dotyczą paczki, w związku z czym uzupełniono szablony o brakujące znaczniki.

Ponadto w powiadomieniu “Faktura”, dodany został znacznik:

  • orderColl

Umożliwiający wygenerowanie listy zamówień dotyczących faktury.

PAN-2350 - Wyświetlanie nazw KP i KW w formie linku w momencie opłacenia/odpłacenia faktury

Dotychczas w momencie opłacenia/odpłacenia faktury wyświetlany był sam komunikat dotyczący utworzenia KP / KW. Obecnie komunikat ten będzie w nazwach zawierał również odnośniki do wygenerowanych KP / KW.

PAN-2333 - Możliwość modyfikacji koszyka, w przypadku gdy był on tworzony na podstawie zamówienia z Allegro

Niezbędne zmiany związane z modyfikacją integracji MnumiShop z Allegro (SH-752).

PAN-2337 - Możliwość wykluczenia niektórych ustawień w przypadku wybrania określonych opcji

Uwaga. Opcja dostępna tylko po zakupieniu licencji z odpowiednim modułem.

Niezbędne zmiany związane z nową funkcją MnumiShop (SH-755).

W Panelu, w edycji produktu dostępna jest sekcja: “Wykluczenia”. Umożliwia ona wygenerowanie pliku, na podstawie którego można określić jakie ustawienia nawzajem się wykluczają.

Poprawki błędów

PAN-2364 - Naprawienie problemu występującego przy próbie wyświetlania produktu

Czasami MnumiPanel niepoprawnie komunikował się z MnumiShop, co powodowało wyświetlenie błędu 500, w momencie otwarcia strony produktu. Dotychczasowym rozwiązaniem było ponowne zapisanie produktu. Problem

PAN-2366 - Naprawienie obsługi ograniczeń rozmiaru, w przypadku wybrania rozmiaru innego niż “własny rozmiar”

W wersji MnumiPanel 4.28, wykryty został błąd powodujący problemy z zapisaniem zamówienia w przypadku wykorzystania limitów rozmiaru. Obecnie problem nie będzie się pojawiał.

Pozostałe

W wydaniu uwzględnione zostało też wiele innych poprawek związanych z działaniem i stabilnością systemu. Nie zostały jednak one tutaj wymienione.